Waarde gebruiksprofiel

   Onderzoeksmodule 2: HotColdFrozenData®  Waarde Gebruiksprofiel

Waarde Gebruiksprofiel brengt alle documenten in kaart die waardevolle informatie voor uw organisatie bevatten. Met behulp van het profiel bent u in staat om oplossingen te creëren voor risicoanalyse en compliance & regelgeving.

In combinatie met het Security Gebruiksprofiel wordt tevens duidelijk waar en hoe de meest waardevolle
bedrijfsdata de organisatie verlaat.

Met module 2 realiseert u:

Meer informatie

Voor meer informatie over MDES HotColdFrozenData® onderzoeksmodules, stuur een e-mail naar contact@mdes.nl. Download het productblad.

De andere HotColdFrozenData® onderzoekmodules: