Security gebruiksprofiel

Security Gebruiksprofiel levert via een 3-stappenproces een Data Risico Assessment voor alle data in uw organisatie en geeft aanbevelingen om tegen het lekken van data iets te doen, om zo zwakke plekken in de ict-organisatie beter te beschermen. Het onderzoek meet tevens de beweeglijkheid van data in uw organisatie, waarbij in kaart wordt gebracht hoe en waar naartoe data zich verplaatst.

Data Risico Assessment in 3 stappen

Stap 1 – Visualisatie Ongestructureerde Data & Datatoegang

Het vergaren van ongestructureerde data in de systemen van de organisatie, alsmede identificatie van bedrijfskritische data. Toegangsrechten via de Active Directory en een teveel aan uitgegeven permissierechten worden in deze stap eveneens blootgelegd.

Stap 2 – Koppeling Dataclassificatie aan Gebruikerstoegang

De aanwezige data wordt in deze stap geclassificeerd, door te kijken naar zowel de content (inhoud) alsmede de context (waar bevindt zich de data, bron, bestemming, et cetera). Ook worden er onderlinge verbanden gelegd tussen data, datagebruik en toegangsrechten.

Stap 3 – Risico Rapportage & Aanbevelingen Security Strategie

Deze stap identificeert zwakke plekken en meet de beweeglijkheid van data. Vervolgens levert het een analyse op met aanbevelingen voor zowel de management als technische praktijk. Met daarin de vastgestelde risico-levels, methodes om risico’s te adresseren, en preventieadvies met betrekking tot het lekken van data.

Met module 3 realiseert u:

Meer informatie

Voor meer informatie over MDES HotColdFrozenData® onderzoeksmodules, stuur een e-mail naar contact@mdes.nl. Download het productblad.

De andere HotColdFrozenData® onderzoekmodules: