Efficiency Gebruiksprofiel

   Onderzoeksmodule 1: HotColdFrozenDataŽ Efficiency Gebruiksprofiel

Efficiency Gebruiksprofiel richt zich op het inzichtelijk maken van Hot, Cold en Frozen Data, brengt knelpunten en inefficiënties in kaart in de opslag van uw data. Hiermee worden e-mail, file en database issues inzichtelijk gemaakt.

Met behulp van de onderzoeksresultaten bent u onder andere in staat om de ict-performance en beschikbaarheid van uw systemen te verhogen, archiveringsmaatregelen in gang te zetten, datalimieten te bewaken, en back-up & restore problemen op te lossen. De rapportage omvat cijfers, analyses en bevindingen. Er wordt gekeken naar data in file- en e-mailomgevingen.

In combinatie met Efficiency Toekomst wordt tevens duidelijk hoeveel u storage uitgaven kunnen afnemen door toepassing van HotColdFrozenData ofwel Information Lifecycle management ofwel archivering.

In combinatie met het Waarde Gebruiksprofiel wordt tevens duidelijk welke informatie bewaard moet blijven en welke data verwijderd kan worden.

Met module 1 realiseert u:

Meer informatie

Voor meer informatie over MDES HotColdFrozenDataŽ onderzoeksmodules, stuur een e-mail naar contact@mdes.nl. Download het productblad. Bekijk een HotColdFrozenData Grafiek.

De andere HotColdFrozenDataŽ onderzoekmodules: